Mulder Energie & Milieu detecteert energielekken en klimaatproblemen

Post 1 of 1

Energie besparen, milieu bewaren 

DEVENTER – Met de almaar stijgende energieprijzen is de noodzaak van goede isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen evident. Ondanks standaard isolatiemaatregelen kent ieder gebouw echter tal van ‘energielekken’. Met een geavanceerde warmtebeeldcamera is Mulder Installatietechniek in Deventer is staat deze lekken te detecteren, waarna passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Gerard Mulder van Mulder Installatietechniek ervaart de aandacht voor energiebesparende maatregelen dagelijks in de praktijk. ‘Natuurlijk vormt energiebesparing een standaard criterium in bouw- en installatieprojecten. Over de noodzaak bestaat dan ook geen discussie; de praktijk is echter weerbarstig. Door fouten in het bouwproces kunnen gebouwen, die op het eerste oog aan alle voorschriften voldoen, toch tal van energielekken bevatten. Ook bij oudere gebouwen is veel energiebesparing te realiseren.’

Mulder_Warmtebeeldcamera

Bedrijfsleider Lou Spijker is in zijn nopjes met de warmtebeeldcamera. ‘Naast het vaststellen van energielekken is de camera ook ideaal om lekkages op te sporen in technische installaties. Dankzij een warmtescan hoeven we bijvoorbeeld geen vloeren of muren open te breken. We kunnen heel gericht te werk gaan. Dit bespaart de klant een hoop tijd, geld en rommel. Daarnaast kan de warmtebeeldcamera ingezet worden voor het opsporen van oververhitting in groepenkasten, dak- of spouwlekkage en het inregelen van radiatoren en vloerverwarming.’

 Mulder Datalogger

Mulder_DataloggerEen ander voorbeeld van de specialisatie van Mulder Installatietechniek in energie en milieu betreft de datalogger. Spijker: ‘Met de datalogger leggen we tal van klimaatgegevens vast. Naast temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, gelijkspanning en gelijkstroom kan met de datalogger ook de concentratie koolmonoxide worden vastgesteld. Op veel scholen en in veel bedrijfsgebouwen is de concentratie koolmonoxide te hoog. Meten is weten. Na een gedegen beoordeling van de plaatselijke situatie kan een actieplan worden opgesteld, waarbij in het geval van hoge koolmonoxide concentraties, betere ventilatieoplossingen worden voorgesteld.

Gerard Mulder besluit: ‘Met de warmtebeeldcamera en datalogger behalen we in lopende installatieprojecten veel tijdwinst. Dankzij de extra informatie kunnen we nog gerichter te werk gaan. Voor iedere woning of gebouw is een preventieve ‘energiecheck’ interessant. Wij voeren een dergelijke controle vrijblijvend uit, waarna gericht energiebesparende maatregelen kunnen worden getroffen. Onder de naam Mulder Energie&Milieu onderstrepen we onze specialiteit in energie- en milieubesparende maatregelen.’

Meer informatie: Mulder Installatietechniek en Mulder Energie&Milieu, dhr. Gerard Mulder, telefoon +31 (0) 570 67 65 65

This article was written by jerry

MENU